Nước hydro là gì?

Nước sạch và hydro gặp nhau trong
Máy tạo nước Hyzen Hydrogen!

Bạn có biết về nước Hydrogen?

Nó đề cập đến nước tinh khiết với một lượng lớn các phân tử hydro (H2), có sức mạnh giảm đáng chú ý.
Tác dụng có lợi của nước Hydrogen được ghi nhận trong hơn 400 tài liệu nghiên cứu được công bố bởi các tạp chí thương mại có thẩm quyền bao gồm, Y học Tự nhiên.

Hệ thống máy phát điện hydro Platinum Platinum sáu lần

Hệ thống máy phát điện hydro Platinum Platinum sáu lần là một công nghệ được cấp bằng sáng chế cho Máy tạo nước hydro Hyzen, giúp tách oxy (O2) và Hydrogen (H2) một cách thuận tiện và an toàn khỏi nước (H 2O), hòa tan Hydrogen để giữ cho nó hòa tan giữa các phân tử nước.

Hơn 1000 ppb
Tỷ lệ hydro hòa tan cao hơn

Hydrogen vẫn còn
giải thể trong thời gian dài

Mức độ hòa tan cao hơn
Hydro thông qua thay đổi nhiệt độ